home image
home image
EN
Малък градски театър „Зад канала“ 21-11-2019 / 19:00 h
Сълза и смях 23-11-2019 / 19:00 h
Театър София 23-11-2019 / 11:00 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 23-11-2019 / 19:30 h
Малък градски театър „Зад канала“ 24-11-2019 / 19:00 h
Сълза и смях 25-11-2019 / 19:00 h
Малък градски театър „Зад канала“ 25-11-2019 / 19:00 h
Театър София 26-11-2019 / 19:00 h
Театър София 27-11-2019 / 19:00 h

ПАЛАЧИ

16BGN
Малък градски театър „Зад канала“ 27-11-2019 / 19:00 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 27-11-2019 / 19:30 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 28-11-2019 / 19:30 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 29-11-2019 / 19:30 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 29-11-2019 / 19:30 h
Театър София 30-11-2019 / 19:00 h
Сълза и смях 30-11-2019 / 19:00 h
Малък градски театър „Зад канала“ 30-11-2019 / 19:00 h
Сълза и смях 04-12-2019 / 19:00 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 06-12-2019 / 20:30 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 07-12-2019 / 20:30 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 08-12-2019 / 20:30 h
Сълза и смях 10-12-2019 / 19:00 h
Сълза и смях 11-12-2019 / 19:00 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 13-12-2019 / 20:30 h
Сълза и смях 14-12-2019 / 19:00 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 14-12-2019 / 20:30 h
Сълза и смях 16-12-2019 / 19:00 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 20-12-2019 / 20:30 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 22-12-2019 / 20:30 h
Сълза и смях 23-12-2019 / 19:00 h
Сатиричен театър „Алеко Константинов“ 23-12-2019 / 20:30 h